Đối tác

Đối tác công nghệ

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như: Qualcomm, Broadcom, Intel, Econet, Texas Instruments, Realtek, Sigma Designs, Microsoft, Oracle, Nokia, Genesys… nhằm tiếp thu kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất và chủ động phát triển hoạt động trong các lĩnh vực trọng tâm: Công nghệ công nghiệp điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông tin.

 

Đối tác Nghiên cứu phát triển

Hợp tác chiến lược nghiên cứu phát triển và đào tạo với nhiều đơn vị lớn như: Đại học Fraunhofer, Wurzburg (CHLB Đức), Đại học Công nghệ, Đại học Khoa học Tự Nhiên TP. HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc tế nhằm đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ nghiên cứu và tận dụng các công trình nghiên cứu khoa học.