LÃNH ĐẠO VNPT TECHNOLOGY LÀM VIỆC TẠI TPHCM VÀ BÌNH DƯƠNG

Tin Tức Nội Bộ | Th06 13, 2022

Ngày 6/6, tại Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh của Công ty VNPT Technology, Lãnh đạo Công ty VNPT Technology đã có cuộc gặp gỡ CBCNV VNPT Technology và các công ty thành viên TELEQ, ANSV, VIVAS. 

Tại buổi gặp, Lãnh đạo VNPT Technology đã thăm hỏi sức khỏe CBCNV và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của CBNV trong việc duy trì, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.  Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo công ty tới NLĐ, từ đó góp phần động viên, khuyến khích, tăng cường sự đóng góp của NLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn bình thường mới.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại trụ sở Nhà máy Bình Dương của công ty TELEQ, Hội đồng quản trị Công ty VNPT Technology đã có cuộc họp giám sát với công ty TELEQ. Cuộc họp tập trung vào một số nội dung như: Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; Công tác thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên công ty TELEQ; Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị VNPT Technology và các kiến nghị của Kiểm soát nội bộ tại đợt kiểm tra tháng 4 năm 2021; Việc xây dựng chiến lược phát triển công ty TELEQ và tình hình triển khai một số lĩnh vực kinh doanh mới. Đây là cuộc họp chuyên đề có sự tham gia của đầy đủ 5/5 thành viên HĐQT Công ty VNPT Technology cùng đại diện Ban TCKT, Ban PCKSNB. 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Cường - TGĐ TELEQ đã báo cáo với HĐQT VNPT Technology về kết quả thực hiện các nội dung được giám sát. Ban PCKSNB cũng đã trình bày những nội dung thẩm định báo cáo của công ty TELEQ với HĐQT. Trên cơ sở đó, HĐQT đã cho ý kiến và chỉ đạo một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng chiến lược, công tác quản trị rủi ro, công tác xây dựng và kiện toàn hệ thống văn bản quản lý nội bộ của TELEQ và một số nội dung khác.

Tin tức khác