VNPT TECHNOLOGY THAM DỰ URBAN SUMMIT 2022

Tin Tức Nội Bộ | Th06 20, 2022

Trong hai ngày 16-17/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp cùng một số Bộ, Ngành Trung ương đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam năm 2022 gắn với triển khai Nghị quyết 06—NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị (Urban Summit 2022). VNPT Technology vinh dự cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham dự sự kiện này.

Tại triển lãm, VNPT Technology đã trưng bày và giới thiệu sản phẩm nổi bật là Camera thông minh. Với chủ đề “Phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và dịch bệnh”, Urban Summit 2022 diễn ra với nhiều nội dung như: Phiên toàn thể cấp cao; 4 phiên hội thảo chuyên đề về hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh, tái thiết đô thị và chuyển đổi số, kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Triển lãm các mô hình đô thị thông minh, nền tảng số, giải pháp công nghệ, dịch vụ tiện ích phục vụ đô thị thông minh. Diễn đàn được tổ chức với gần 300 đại biệu dự trực tiếp và hơn 2000 đại biểu dự trực tuyến tại 872 điểm cầu, đồng chủ trì bởi Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế TW và lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành TW và địa phương.

 

Tin tức khác