HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ VNPT TECHNOLOGY (MỞ RỘNG) THÁNG 8/2022

Tin Tức Nội Bộ | Th08 10, 2022

Sáng 9/8, tại trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt, Đảng ủy VNPT Technology đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) tháng 8/2022 với sự tham dự của đồng chí Đặng Đình Trang – Uỷ viên BCH Đảng bộ VNPT, Giám đốc Trung tâm R&D VNPT, thành viên HĐQT VNPT Technology cùng các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc để cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022. 

Hội nghị đã kiện toàn nhân sự BTV Đảng ủy, thống nhất bầu bổ sung 1 đồng chí vào ban thường vụ là đồng chí Khúc Thị Thu Nga (14/15 số phiếu tán thành, tương đương 93,33%). Đảng ủy Công ty sẽ báo cáo lên Đảng ủy Tập đoàn VNPT để được chuẩn y kết quả bầu cử theo quy định. Đối với báo cáo kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022, các ý kiến tham gia tại Hội nghị đều bày tỏ sự nhất trí với nội dung của báo cáo. Đặc biệt, đại diện BCH Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Đặng Đình Trang đánh giá cao sự đầy đủ và toàn diện về mặt nội dung của báo cáo, cho thấy công tác chuẩn bị báo cáo được thực hiện vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022, Đảng ủy nhấn mạnh một số nội dung:

  • Các đơn vị thành viên cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý và điều hành của mình. Riêng VNPT Technology, với vai trò là công ty mẹ, cần ban hành ngay Quy chế quản lý các công ty con để thiết lập cơ chế đồng thời tăng cường và củng cố hoạt động quản lý vốn đầu tư và người đại diện của Công ty tại các đơn vị thành viên. 
  • Ngay sau khi kết quả bầu cử bổ sung nhân sự BTV Đảng ủy được Đảng ủy Tập đoàn chuẩn y, Đảng ủy cần triển khai ngay việc rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cấp ủy và UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
  • Để triển khai Quyết định ủy quyền của Đảng ủy Tập đoàn cho Đảng ủy Công ty về việc kết nạp và khai trừ đảng viên, Đảng ủy Công ty cần sớm ban hành 1 văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục liên quan đến công tác này để triển khai đồng bộ trong toàn thể Đảng bộ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về nội dung Giám sát tình hình triển khai NQCĐ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ. Liên quan đến vấn đề này, Đảng ủy đã có nhiều ý kiến sôi nổi và thẳng thắn, chủ yếu tập trung vào các nội dung:

  • Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần thể hiện được sự bao trùm đối với tất cả các lĩnh vực của Công ty, không chỉ giới hạn trong phạm vi của Chi bộ khối NCPT. Từ đó, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể có thể được phân giao đến những đơn vị, cá nhân có liên quan khác trong Công ty mà không nhất thiết đơn vị/cá nhân đó phải thuộc Chi bộ Khối NCPT.
  • Dự thảo CTHĐ cần bổ sung nội dung đánh giá hiệu quả các dự án phát triển sản phẩm, trong đó ngoài đánh giá về mặt chuyên môn còn cần đánh giá hiệu quả về mặt chi phí
  • Bên cạnh việc kiện toàn các hoạt động để hoàn thiện các sản phẩm đã và đang phát triển, cần xem xét đưa thêm nhiệm vụ và giải pháp để phát triển sản phẩm mới, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quyền – Bí thư Đảng bộ Công ty đã yêu cầu thống nhất nhận thức trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là trong các cấp ủy về vai trò của công tác Đảng. Hoạt động đảng không nằm ngoài lề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà Đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo (đề ra chủ trương, định hướng, mục tiêu) đồng thời hỗ trợ cho chuyên môn thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị.

Tin tức khác