THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CBCNV CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Tin Tức Nội Bộ | Th06 23, 2023

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Technology về công tác chăm lo đời sống người lao động; với sự hỗ trợ của Công đoàn Tập đoàn VNPT, ngày 15/6, Công đoàn VNPT Technology đã tổ chức tặng quà cho 02 CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam năm 2023.

Tin tức khác