HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW

Thực hiện công văn số 3495-TB/ĐUTĐ ngày 5/7/2024 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sáng ngày 9/7/2024 tại điểm cầu trực tuyến tại trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt, VNPT Technology tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

ĐẢNG BỘ VNPT TECHNOLOGY ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Ngày 5/7 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị đã nghe các báo cáo về các công tác Đảng tại Tập đoàn, và báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nêu rõ một số điều chỉnh về nội dung để phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam cũng như hoạt động SXKD của Tập đoàn.

VNPT TECHNOLOGY TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ TƯ NĂM 2024

Sáng 2/7, tại trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt, VNPT Technology trao giải Cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024. Đây là năm thứ ba cuộc thi được triển khai tại Đảng bộ VNPT Technology và nhận được sự hưởng ứng lớn của cán bộ đảng viên và các chi bộ trực thuộc.

VNPT TECHNOLOGY TỔNG KẾT THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Sáng 27/6 tại Tổ hợp CNCN Hòa Lạc, Công đoàn Công ty Mẹ-VNPT TECH tổ chức lễ Tổng kết tháng Công nhân, tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Tham dự sự kiện có đồng chí Phạm Anh Quân – Phó chủ tịch Công đoàn VNPT Technology, Chủ tịch Công đoàn Công ty MẸ - VNPT TECH, Giám đốc Tổ hợp Hòa Lạc cùng các đại biểu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Sáng 7/6 tại trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty VNPT Technology với sự tham gia của các cổ đông Công ty, các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và một số cán bộ chủ chốt.