ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI KINH DOANH – DỊCH VỤ KĨ THUẬT - SCC NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Tin Tức Nội Bộ | Th07 21, 2022

Chiều ngày 20/7, Chi bộ Khối Kinh doanh - Dịch vụ kĩ thuật - SCC đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Tô Mạnh Cường - Ủy viên BCH Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNPT Technology; Đồng chí Đinh Thị Thu Hà - Bí thư Chi bộ KD - DVKT - SCC, Phó Tổng Giám đốc công ty; Đồng chí Phạm Anh Quân - Bí thư Chi bộ Khối Sản xuất, Giám đốc Tổ hợp CNCN Hòa Lạc; Đồng chí Trần Đức Giang - Bí thư chi bộ KQL, Giám đốc tài chính cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Khối Kinh doanh - Dịch vụ kĩ thuật - SCC.  

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kì tới, lựa chọn và bầu vào cấp ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình toàn khóa Chi bộ Khối Kinh doanh - Dịch vụ kĩ thuật - SCC nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; cũng như Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Mạnh Cường nhấn mạnh chi bộ khối Kinh doanh – Dịch vụ kĩ thuật - SCC là đơn vị xuyên suốt và nắm toàn bộ quy trình của công ty, là 1 chi bộ quan trọng của đảng bộ công ty. Hiện nay chi bộ có 45 đảng viên/154 cán bộ nhân viên, chiếm tỉ lệ 30%, gần như cao nhất trong tất cả các chi bộ. Tuy nhiên, đồng chí Tô Mạnh Cường cho rằng chi bộ vẫn cần tăng cường kết giữa đảng viên, cán bộ nhân viên đối với công ty và chi bộ hơn nữa thông qua nâng cao số đảng viên chi bộ tăng lên 10% trong nhiệm kỳ này.

Tới đây, công ty sẽ được tập đoàn ủy quyền, giao nhiệm vụ chủ động phát triển đảng viên, chủ động kiểm tra giám sát, ra quyết định kết nạp cho các đảng viên, vì thế công tác phát triển đảng viên sẽ rất thuận lợi và nhanh chóng. Chi bộ Kinh doanh - Dịch vụ kĩ thuật - SCC gồm 4 đơn vị chuyên môn, trong đó Kinh doanh nổi bật với 5 nguồn thu cơ bản. Vì vậy, Trung tâm Kinh doanh cần bao quát hơn nữa và kiểm soát tất cả 5 nguồn thu. Hiện nay, lực lượng nhân sự tuy đông nhưng vẫn còn trống nhiều mảng thế nên cần phát triển toàn diện

Về SCC, đồng chí Tô Mạnh Cường cho rằng đây là đơn vị quản lý toàn bộ đầu vào và doanh thu mảng sản xuất, chiếm phần lớn chi phí đầu vào. SCC hiện cũng đã có nhiều cải tiến, sáng tạo. Tuy nhiên, SCC cần chú trọng mục tiêu không ngừng mở rộng nguồn cung và đảm bảo chất lượng, giá thành ngày càng giảm, tối ưu sản phẩm cũ…Liên quan đến công việc của Trung tâm Dịch vụ kĩ thuật, đơn vị này cần nâng cao công tác quản lý con người theo mô hình ma trận để triển khai dự án, tối ưu nguồn lực cho công ty, tăng cường đào tạo một cán bộ biết nhiều nghề, đa năng, tăng cường công tác hỗ trợ bảo hành sản phẩm. Đối với Trung tâm Vận hành hệ thống, đồng chí Tô Mạnh Cường nhấn mạnh đơn vị này cần nâng cao hỗ trợ kĩ thuật, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm, tận tụy hơn nữa…  

Tin tức khác