QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NHỮNG LƯU Ý TRONG HOẠT ĐỘNG VNPT TECHNOLOGY

Tin Tức Nội Bộ | Th12 02, 2022

Với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động của VNPT Technology, giúp các đơn vị và cán bộ nhân viên trong Công ty nhận thức về quyền, nghĩa vụ của Công ty trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, những rủi ro pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ thường gặp trong hoạt động thường xuyên của Công ty và những điều cần lưu ý trong một số công tác để hạn chế những rủi ro đó, sáng 2/12, Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ phối hợp cùng Ban Nhân lực tổ chức Workshop “Quyền sở hữu trí tuệ và những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động của VNPT Technology”.

 

Tại buổi trao đổi, hơn 25 cán bộ nhân viên đến từ các đơn vị SPC, HEC, STC, SCC, BC…đã thảo luận 4 nội dung quan trọng như: giới thiệu về luật sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; Chi tiết về các quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; Hậu quả pháp lý khi vi phạm luật sở hữu trí tuệ; Một số lưu ý trong hợp đồng dưới sự hướng dẫn của hai báo cáo viên là đồng chí Hoàng Thu Hà – Trưởng Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ và đồng chí Nguyễn Trường Giang – Chuyên viên pháp chế - Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ.

Có thể thấy, đây là những nội dung hết sức được quan tâm của công ty cũng như các cán bộ nhân viên. Thông qua đó, mỗi cá nhân, tập thể sẽ chấp hành những quy định của pháp luật về luật sở hữu trí tuệ cũng như nhận thức tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ với những tài sản trí tuệ của công ty được bảo hộ, sử dụng đúng và đảm bảo các hoạt động của công ty không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và không xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của những tổ chức, cá nhân khác. 

Không chỉ cung cấp thông tin một chiều, buổi trao đổi còn tạo không khí sôi nổi, cởi mở bằng cách tương tác với các học viên thông qua Hỏi – Đáp, chia sẻ thẳng thắn về thực tế hiện nay trong lĩnh vực này.

Tin tức khác