ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA GIA ĐOẠN 2016 – 2020

Chiều 13/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 nhằm đánh giá và nhìn nhận lại các kết quả khoa học đạt được cũng như công tác tổ chức quản lý thực hiện các chương trình trong thời gian qua cũng như những hạn chế cần khắc phục, đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chương trình cho giai đoạn tới. Đồng thời, trao đổi về những định hướng cho các chương trình giai đoạn tiếp theo cả về khía cạnh nội dung cũng như công tác quản lý, nhằm góp phần xây dựng chiến lược về khoa học và công nghệ của Việt Nam những năm tiếp theo. VNPT Technology vinh dự tham gia và trưng bày 2 sản phẩm, hệ thống với 2 đề tài. Trong đó, đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống Camera có tính bảo mật cao” được lựa chọn là một trong các đề tài tiêu biểu, được nhận bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 gồm 7 chương trình, trong đó 1 chương trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và 6 chương trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Qua 5 năm triển khai, nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng ngay vào thực tiễn phục vụ cho ngành, địa phương, doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, nhiều chương trình có kết quả cao, giá trị khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho đất nước. 
Hoạt động của các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia tiếp tục nằm trong xu thế đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ đã được triển khai, cơ chế “đặt hàng” các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được thực hiện với tinh thần “phục vụ” cộng đồng khoa học, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ.
Các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai trong bối cảnh Chính phủ tiến hành nhiều đổi mới trong quản lý điều hành với mục tiêu xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo đã chú trọng đến đổi mới sáng tạo cũng như yêu cầu về hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ từ phía xã hội ngày càng cao. 

Trong bối cảnh như vậy, sau 5 năm hoạt động, với sự nỗ lực rất lớn của các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu và các cơ quan quản lý, đến nay 94% các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các chương trình đã được đánh giá nghiệm thu với 200 nhiệm vụ có kết quả "Đạt" và 40 nhiệm vụ có kết quả "Xuất sắc". Có thể nói các chương trình đã phát huy được kết quả, ứng dụng ngay vào thực tiễn phục vụ cho ngành, địa phương, doanh nghiệp... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội./.

Tin tức khác