VNPT TECHNOLOGY TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ TƯ NĂM 2024

Tin Tức Nội Bộ | Th07 04, 2024

Sáng 2/7, tại trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt, VNPT Technology trao giải Cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024. Đây là năm thứ ba cuộc thi được triển khai tại Đảng bộ VNPT Technology và nhận được sự hưởng ứng lớn của cán bộ đảng viên và các chi bộ trực thuộc.

 

Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư Năm 2024 đã nhận được tổng số 33 tác phẩm chia đều ở 3 nhóm chủ đề là: Bảo vệ, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay; Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và nhóm Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các bài viết dự thi đã phần nào khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng và hình thành mạng lưới rộng khắp tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, ngoài việc gia tăng về số lượng các bài dự thi, phần lớn ở các bài viết, đều có sự liên hệ chặt chẽ với thực tiễn ở đơn vị công tác, thay vì là những nội dung chỉ mang tính lý thuyết. Các bài dự thi cũng được gửi lên Ban Tuyên giáo đảng ủy Tập đoàn VNPT để đăng tải trên trang sotaydangvien. Ban Tổ chức cũng đã lựa chọn ra 5 bài viết của 5 cá nhân có số điểm số cao nhất và 3 tập thể có nhiều bài dự thi chất lượng nhất để trao giải tại Đảng bộ VNPT Technology.

Cụ thể, ở hạng mục Giải cá nhân, tác phẩm “Phát huy vai trò của Doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng” của Bí thư Đảng ủy VNPT Technology Trần Hữu Quyền đã đoạt giải Nhất. Hai giải Nhì và Ba thuộc về tác phẩm của đồng chí Lý Quốc Chính - Phó TGĐ VNPT Technology (Chi bộ Khối Quản lý) và đồng chí Nguyễn Ngọc Huy - GĐ Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật ANSV (Chi bộ Kỹ thuật).

Ở hạng mục Giải tập thể, ba chi bộ gồm Chi bộ Nghiên cứu phát triển VNPT Technology, Chi bộ Kỹ thuật ANSV và Chi bộ VIVAS đã được nhận giải cho các tập thể có nhiều bài dự thi chất lượng nhất.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 02 giải cho học viên Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị có bài dự thi xuất sắc nhất./.

Tin tức khác